AkSenHry 2020

Datum: 
6.9.2020, 09:30
Kde: 
Sportovní areál Gymnázia Nad Štolou v Letenských sadech

P   R   O   P   O   Z   I   C   E
 
AkSenHry 2020 pro aktivní seniory 50+
 
V neděli 6. 9. 2020 od 9:30 h ve venkovním sportovním areálu Gymnázia Nad Štolou v Letenských sadech
 
Technická ustanovení jednotlivých disciplín:
 
CHŮZE NORDIC WALKING  - garant soutěžní disciplíny: Maja Mamajová
Start: 10:15 h 
4 kategorie:  - ženy a muži do 70 let
                      - ženy a muži nad 70 let 
Délka tratě: 600 m/2 kola
Poznámka: Účastníci závodu startují s vlastními Nordic Walking holemi.
 
STOLNÍ TENIS  - garant soutěžní disciplíny: Maja Mamajová
Start: 10:30 h
2 kategorie:  - ženy bez rozdílu věku
                      - muži bez rozdílu věku
Systém hry: Hraje se systémem každý s každým na dva vyhrané sety do 11 bodů. Podle počtu účastníků si organizátor vyhrazuje právo upravit systém hry.
Poznámka: Účastníci hrají svými pálkami, organizátor dodá hrací míčky.
 
TENIS  -  garant soutěžní disciplíny: Vladimír Slivka
Start: 10:30 h
2 kategorie:   - ženy bez rozdílu věku
                       - muži bez rozdílu věku
Systém hry: Hraje se systémem každý s každým na dva vyhrané sety. V případě velkého počtu účastníků si organizátor vyhrazuje právo upravit systém hry.
Poznámka: Účastníci hrají svými tenisovými raketami, organizátor dodá tenisové míčky.
 
STŘELBA KOULEMI NA PÉTANQUE NA 8 M - garant soutěžní disciplíny: Vladimír Papoušek
Start: 10:30 h, hod šesti koulemi 
2 kategorie:   - ženy bez rozdílu věku
                       - muži bez rozdílu věku
 
SENIORSKÝ PĚTIBOJ - garant soutěžní disciplíny: Maja Mamajová, Vanda Marušová
Start: 10:30 h
4 kategorie:  - ženy a muži do 70 let
                      - ženy a muži nad 70 let 
1. Hod na přesnost
2. Střelba do bránky floorbalovou hokejkou
3. Slalom 20 m se zátěží
4. Discgolf
5. Hod šipkami na terč
Všechny disciplíny pětiboje jsou nenáročné a mají zábavný charakter.
 
Každý jednotlivec se může přihlásit na všechny disciplíny, jenotlivé soutěže jsou uspořádány tak, aby se daly časově zvládnout. Přihlášky přijímáme na emailové adrese: aksen@aksen.org nebo azagorova@aksen.org.
 
S t a r t o v n é : 50,- Kč se platí v hotovosti u prezence – stolek vedle vstupu do areálu.
 
Hlavní vedoucí AkSenHer: Maja Mamajová, koordinátorka aktivit AkSen.
 
Záštitu nad AkSenHrami 2020 převzala radní MČ Praha 7, MgA. Hana Třeštíková, místostarostka pro kulturu, sport a sousedské vztahy.