O AkSen

Foto členov týmu Aksen

Náš příběh

AkSen - aktivní senior je komunitní a informační platforma, ktorá vznikla v roce 2009 jako neziskové občanské sdružení na Slovensku, a která díky zájmu seniorů z celého Slovenska postupně rozšiřovala svoji činnost do regionálních měst a v roce 2013 i do České republiky.

Tým

Tým AkSen v Praze se skládá z dobrovolníků, kteří mají bohaté zkušenosti z oblasti sociální sféry, antropologie, financí a bankovnictví, služeb, pedagogiky a projektového managementu. 

Hlavní členové týmu jsou uvedení níže. 

Regionální pobočky

AkSen v České republice působí zatím jenom v Praze, ale je naším cílem otevřít do budoucna centra i v dalších regionech.

Praha – AkSen centrála
Adresa: Ehlenův dům, ul. 28. Října, Praha 1
Výkonná ředitelka: Alena Zagorová azagorova@aksen.org
Koordinátorka: Mária Mamajová mmamajova@aksen.org
Koordinátorka: Daniela Radková dradkova@aksen.org

Napsali o nás


AkSen - Zprávy o nás, nebo našich aktivitách v mediích.