AKSEN ZVE - AkSenHry 2021

Datum: 
5.9.2021, 09:30
Kde: 
Sportovní areál Gymnázia Nad Štolou, Letenské sady, Praha 7
Typ akce: 

Vážení a milí,
Dovoľte, aby sme vás pozvali na AkSenHry 2021 v nedeľu, 5.9.2021 o 9.30 h.
 Leták a propozície športových hier nájdete v prílohe tohoto e-mailu.
Program:
9.30     príchod účastníkov a regstrácia
           Štartovné 50,-Kč/os. (Zoberte si prosím drobné)
10.00   Slávnostné zahájenie hier
13.00   Obed ( jednotlivo po skončení všetkých disciplín)
14.00   Vyhodnotenie a odovzdanie cien víťazom
Do súťaže sa môžete prihlásiť najneskoršie do stredy 1.9.2021 na e-mailové adresy: mmamajova@aksen.org alebo aksen@aksen.org.
Pre prihlásenie potrebujeme tieto údaje:
- meno a priezvisko
- veková kategoria 70+ alebo 70- (rok narodenia)
- bydlisko (nemusí byť celá adresa, stačí  P7, Opava, ap.)
- vybrané športové diciplíny (podľa propozíc)
S vašími osobnými údajmi bude nakládané v súladu s GDPR a nebudú sa  poskytovať  žiádnému dalšiemu subjektu.
Príjem každej  vašej  prihlášky potvrdíme na e-mailovú adresu, z kterej  byla zasielaná. Ak by sa tak nestalo, najneskoršie do 2.9, alebo v prípade iných nejasností, prosíme volať na č.t. 607 939 326.
Organizátor zabezpečí účastníkom i dobrovoľníkom obed v príľahlej rešturácii Na Bašte. V priebehu celej akcie bude dostatok nápojov.  
AkSenHry 2021 sa konajú už po ôsmy krát v deväť ročnej histórii AkSen.
Minuloročné hry, konané v napätej atmosfére sa podarilo zvládnuť na výbornú aj vďaka vám všetkým ,ktorí ste sa ich zúčastnili. 
Ak by ste sa na organizácii a priebehu hier chceli zúčastniť ako dobrovoľníci, budeme veľmi radi. Prihláste sa na t.č. 607 939 326.
Príďte si  zasúťažiť a prežiť chvíle, na ktoré budete dlho spomínať.

 
Mária Mamajová
výkonná ředitelka
 
AkSen - aktivní senior, z. s.

P   R   O   P   O   Z   I   C   E
 
AkSenHry 2021 pro aktivní seniory 50+
 
V neděli 5. 9. 2021 od 9:30 h ve venkovním sportovním areálu Gymnázia Nad Štolou v Letenských sadech
Technická ustanovení jednotlivých disciplín:
 
CHŮZE NORDIC WALKING  - garant soutěžní disciplíny: Maja Mamajová
Start: 10:15 h 
4 kategorie:  - ženy a muži do 70 let
                      - ženy a muži nad 70 let 
Délka tratě: 600 m/2 kola
Poznámka: Účastníci závodu startují s vlastními Nordic Walking holemi.
 
STOLNÍ TENIS  - garant soutěžní disciplíny: Maja Mamajová
Start: 10:30 h
2 kategorie:  - ženy bez rozdílu věku
                      - muži bez rozdílu věku
Systém hry: Hraje se systémem každý s každým na dva vyhrané sety do 11 bodů. Podle počtu účastníků si organizátor vyhrazuje právo upravit systém hry.
Poznámka: Účastníci hrají svými pálkami, organizátor dodá hrací míčky.
 
TENIS  -  garant soutěžní disciplíny: Vladimír Slivka
Start: 10:30 h
2 kategorie:   - ženy bez rozdílu věku
                       - muži bez rozdílu věku
Systém hry: Hraje se systémem každý s každým na dva vyhrané sety. V případě velkého počtu účastníků si organizátor vyhrazuje právo upravit systém hry.
Poznámka: Účastníci hrají svými tenisovými raketami, organizátor dodá tenisové míčky.
 
STŘELBA KOULEMI NA PÉTANQUE NA 8 M - garant soutěžní disciplíny: Vladimír Papoušek
Start: 10:30 h, hod šesti koulemi 
2 kategorie:   - ženy bez rozdílu věku
                       - muži bez rozdílu věku
 
SENIORSKÝ PĚTIBOJ - garant soutěžní disciplíny: Maja Mamajová, Vanda Marušová
Start: 10:30 h
4 kategorie:  - ženy a muži do 70 let
                      - ženy a muži nad 70 let 
1. Hod na přesnost
2. Střelba do bránky floorbalovou hokejkou
3. Běh s míčkem na výpletu tenisovej rakety
4. Discgolf
5. Lukostřelba
Hod šipkami na terč-nesoutěžní disciplina
 
Všechny disciplíny pětiboje jsou nenáročné a mají zábavný charakter.
 
Každý jednotlivec se může přihlásit na všechny disciplíny, jenotlivé soutěže jsou uspořádány tak, aby se daly časově zvládnout. Přihlášky přijímáme na emailové adrese: aksen@aksen.org
S t a r t o v n é : 50,- Kč se platí v hotovosti u prezence – stolek vedle vstupu do areálu.
Hlavní vedoucí AkSenHer: Maja Mamajová, koordinátorka aktivit AkSen.
 
AkSenHry podpořila Měská část Prahy 7, za co děkujeme.