Slávnostní projekce animovaných filmov

Datum: 
22.3.2024, 10:00
Kde: 
Kino Aero

Záverečná slávnostná projekcia animovaných filmov vytvorených v rámci projektu "Mezigenerační mosty aneb tvůrčí cestou blíž" ,ktorej sa zúčastnili aj členovia AkSen-Hanka Košťálova, Renáta Hynková a Vladimír Papoušek sa bude konať 22.3.2024 v pražskom kine Aero o 10.00 hod.Do medzigeneračného projektu , ktorý Metaculture, z. s realizoval od novembra 2022 do marca 2024 sa zapojilo 67 seniorov  z 5 pražských seniorských organizácii a rovnaký počet žiakov z 8 pražských základných škôl. Projekt bol zameraný na prepojenie najstaršiej a najmladšiej generácie. Spoločne vytvorili 22 krátkych animovaných filmov. Organizátorom a tvorcom gratulujeme.