Naši sponzoři a partneři

Podpořili nás:

Spolupracující organizace:

  • SENSEN – www.sensen.cz
  • o.s. Pravý Hradec - http://www.pravy-hradec.cz/seniori/
  • Klub seniorů Řepy
  • Sociálně odlehčovací centrum Praha 7 -  www.pecovatelskecentrum.cz