AkSenHry 2017

Datum: 
3.9.2017, 10:00
Kde: 
Venkovní sportovní areál Gymnázia Nad Štolou v Letenských sadech
Typ akce: 

Zveme vás  na AkSenHry 2017, které se budou  konat v neděli 3. 9. 2017 od 9:30 h ve venkovním sportovním areálu Gymnázia Nad Štolou v Letenských sadech.

Přihlásit se můžete na e-mailové adrese: aksen@aksen.org

Pro vaše přihlášení potřebujeme tyto údaje:
- jméno a příjmení
- rok narození
- vybrané sportovní diciplíny
Příjem každé vaší přihlášky potvrdíme na e-mailovou adresu, ze které byla zaslána. Pokud se tak nestane do konce srpna, ozvěte se prosím.
Starovné 30,- Kč se platí v hotovosti u prezence.

Propozice:
Technická ustanovení jednotlivých disciplín:
 
chůze NORDIC WALKING
Start: 10:15 h
Kategorie:   - ženy do 70 let
                     - ženy nad 70 let
                     - muži do 70 let
                     - muži nad 70 let
Délka tratě: 600 m/2 kola
Poznámka: Účastníci závodu startují s vlastními Nordic Walking holemi.
 
STOLNÍ TENIS
Start: 10:30 h
Kategorie:    - ženy bez rozdílu věku
                      - muži bez rozdílu věku
Systém hry: Hraje se systémem každý s každým na dva vyhrané sety do 21 bodů. V případě velkého počtu účastníků si organizátor vyhrazuje právo upravit systém hry („pavouk“ na základě losování, hra do 15 bodů).
Poznámka: Účastníci hrají svými pálkami, organizátor dodá hrací míčky.
 
TENIS
Start: 10:30 h
Kategorie:     - ženy bez rozdílu věku
                       - muži bez rozdílu věku
Systém hry: Hraje se systémem každý s každým na dva vyhrané sety. V případě velkého počtu účastníků si organizátor vyhrazuje právo upravit systém hry.
Poznámka: Účastníci hrají svými tenisovými raketami, organizátor dodá tenisové míčky.
 
SENIORSKÝ PĚTIBOJ
Start: 10:30 h
1. Hod na terč/cíl
2. Střelba do bránky floorbalovou hokejkou
3. Slalom 20 m se zátěží
4. Chůze s balancí na čas
5. Disciplína jako překvapení
Všechny disciplíny pětiboje jsou nenáročné a mají zábavný charakter.
 
S t a r t o v n é : 30,- Kč, platí se u prezence AkSenHer.
 
Vítězi jednotlivých disciplin obdrží medaile a ceny od sponzorů akce.
Vedoucí závodů: Maja Mamajová, koordinátorka aktivit AkSen.

Správy z akcí