AKSEN ZVE - AkSenHry 2019

Datum: 
1.9.2019, 09:30
Kde: 
Venkovní sportovní areál Gymnázia Nad Štolou, Letenské sady, Praha 7

Záštitu nad AkSenHrami 2019 převzala radní MČ Praha 7, MgA. Hana Třeštíková, místostarostka pro kulturu, sport a sousedské vztahy.

P  Ř  I  H  L  Á  Š  E  N  Í

Přihlásit do soutěží se můžete nejpozději do pátku 30. 8. 2019 na e-mailové adrese: azagorova@aksen.org nebo aksen@aksen.org.

Pro vaši registraci potřebujeme tyto údaje:
- jméno a příjmení
- rok narození (1968 a méně)
- bydliště (nemusí být celá adresa, stačí Praha 7, Klecany, ap.)
- vybrané sportovní diciplíny (nelze měnit v průběhu soutěže)
Příjem každé vaší přihlášky potvrdíme na e-mailovou adresu, ze které byla zaslána. Pokud se tak nestane do konce srpna, nebo v případě jiných nejasností, ozvěte se prosím. 
S vašimi osobními údaji bude nakládáno v souladu s GDPR a nebudou poskytnuty žádnému dalšímu subjektu.
Na fotografie z loňských AkSenHer se můžete podívat zde.

P   R   O  P   O   Z   I   C   E
 
AkSenHry 2019 pro aktivní seniory 50+
 
V neděli 1. 9. 2019 od 9:30 h ve venkovním sportovním areálu Gymnázia Nad Štolou v Letenských sadech
Technická ustanovení jednotlivých disciplín:
 
CHŮZE NORDIC WALKING  - garant soutěžní disciplíny: Maja Mamajová
Start: 10:15 h 
4 kategorie:  - ženy a muži do 70 let
                      - ženy a muži nad 70 let 
Délka tratě:600 m/2 kola
Poznámka: Účastníci závodu startují s vlastními Nordic Walking holemi.
 
STOLNÍ TENIS  - garant soutěžní disciplíny: Maja Mamajová
Start: 10:30 h
2 kategorie:  - ženy bez rozdílu věku
                      - muži bez rozdílu věku
Systém hry: Hraje se systémem každý s každým na dva vyhrané sety do 11 bodů. Podle počtu účastníků si organizátor vyhrazuje právo upravit systém hry.
Poznámka: Účastníci hrají svými pálkami, organizátor dodá hrací míčky.
 
TENIS  -  garant soutěžní disciplíny: Vladimír Slivka
Start: 10:30 h
2 kategorie:   - ženy bez rozdílu věku
                       - muži bez rozdílu věku
Systém hry: Hraje se systémem každý s každým na dva vyhrané sety. V případě velkého počtu účastníků si organizátor vyhrazuje právo upravit systém hry.
Poznámka: Účastníci hrají svými tenisovými raketami, organizátor dodá tenisové míčky.
 
STŘELBA KOULEMI NA PÉTANQUE NA 7 M  - garant soutěžní disciplíny: Josef Procházka
Start: kvalifikace – hod třemi koulemi v 11:00 h, semifinále a finále ve 12:00 h
2 kategorie:   - ženy bez rozdílu věku
                       - muži bez rozdílu věku
 
SENIORSKÝ PĚTIBOJ - garant soutěžní disciplíny: Maja Mamajová
Start: 10:30 h
4 kategorie:  - ženy a muži do 70 let
                      - ženy a muži nad 70 let 
1. Hod na terč/cíl
2. Střelba do bránky floorbalovou hokejkou
3. Slalom 20 m se zátěží
4. Chůze s balancí na čas 
5. Discgolf
Všechny disciplíny pětiboje jsou nenáročné a mají zábavný charakter.
 
S t a r t o v n é : 50,- Kč se platí v hotovosti u prezence – stolek vedle vstupu do areálu.
 
 
Hlavní vedoucí AkSenHer: Maja Mamajová,  koordinátorka aktivit AkSen.