AKSEN ZVE - AkSenHry 2018

Datum: 
2.9.2018, 09:30
Kde: 
Sportovní areál Gymnázia Nad Štolou, Letenské sady

Dovolte, abych vás pozvali na AkSenHry 2018. 

AkSenHry budou zahájeny v neděli 2. 9. 2018 v 10:00 h (od 9:30 prezence) ve venkovním sportovním areálu Gymnázia Nad Štolou v Letenských sadech. Oběd pro soutěžící a dobrovolníky bude zajištěn v přilehlé restauraci Na Baště. V průběhu celé akce bude k dispozici dostatek nápojů. 

Přihlásit do soutěže se můžete nejpozději do pátku 31. 8. 2018 na e-mailové adrese: aksen@aksen.org.

Pro vaši registraci potřebujeme tyto údaje:
- jméno a příjmení
- rok narození (1968 a méně)
- bydliště (nemusí být celá adresa, stačí Praha 7, Klecany, ap.)
- vybrané sportovní diciplíny uvedené v propozicích (nelze měnit v průběhu soutěže).

P   R   O  P   O   Z   I   C   E
 AkSenHry 2018 pro aktivní seniory 50+
 
Technická ustanovení jednotlivých disciplín:
 
CHŮZE NORDIC WALKING  - garant soutěžní disciplíny: Maja Mamajová
Start: 10:15 h 
4 kategorie:  - ženy a muži do 70 let
                      - ženy a muži nad 70 let 
Délka tratě:600 m/2 kola
Poznámka: Účastníci závodu startují s vlastními Nordic Walking holemi.
 
STOLNÍ TENIS  - garant soutěžní disciplíny: Maja Mamajová
Start: 10:30 h
2 kategorie:  - ženy bez rozdílu věku
                      - muži bez rozdílu věku
Systém hry: Hraje se systémem každý s každým na dva vyhrané sety do 11 bodů. Podle počtu účastníků si organizátor vyhrazuje právo upravit systém hry.
Poznámka: Účastníci hrají svými pálkami, organizátor dodá hrací míčky.
 
TENIS  -  garant soutěžní disciplíny: Vladimír Slivka
Start: 10:30 h
2 kategorie:   - ženy bez rozdílu věku
                       - muži bez rozdílu věku
Systém hry: Hraje se systémem každý s každým na dva vyhrané sety. V případě velkého počtu účastníků si organizátor vyhrazuje právo upravit systém hry.
Poznámka: Účastníci hrají svými tenisovými raketami, organizátor dodá tenisové míčky.
 
PŘIBLIŽOVÁNÍ KOULEMI PÉTANQUE  - garant soutěžní disciplíny: Josef Procházka
Start: kvalifikace – hod třemi koulemi v 11:00 h, finále a semifinále ve 12:00 h
2 kategorie:   - ženy bez rozdílu věku
                       - muži bez rozdílu věku
 
SENIORSKÝ PĚTIBOJ - garant soutěžní disciplíny: Maja Mamajová
Start: 10:30 h
4 kategorie:  - ženy a muži do 70 let
                      - ženy a muži nad 70 let 
1. Hod na terč/cíl
2. Střelba do bránky floorbalovou hokejkou
3. Slalom 20 m se zátěží
4. Chůze s balancí na čas 
5. Discgolf
Všechny disciplíny pětiboje jsou nenáročné a mají zábavný charakter.
 
S t a r t o v n é : 30,- Kč se platí v hotovosti u prezence – stolek vedle vstupu do areálu.

Hlavní vedoucí AkSenHer: Maja Mamajová, koordinátorka aktivit AkSen.